South Warning

  • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
  • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา

ข้อมูลสถานี

ชื่อสถานี สะพานวัดม่วงก็อง
ที่ตั้ง สะพานวัดม่วงก็อง ต.พังลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พิกัด 6.8232136152,100.4383445103
ลำน้ำ คลองอู่ตะเภา

สถานะของอุปกรณ์ภายในสถานี เมื่อ 22 ก.พ. 62 08:45 น.

ปริมาณน้ำฝน 15 นาที 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน 1 ชั่วโมง 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน รายเดือน 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน รายปี 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ 8.21 ม.รทก. ปกติ
อุณหภูมิ 24.0 ํC
ความชื้นสัมพัทธ์ 95.24 %
ค่าระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งซ้าย 8.68 ม.
ค่าระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งขวา 8.72 ม.

ภาพล่าสุด เมื่อ 2 ต.ค. 2561 06:30 น.

ภาพ Cross section

Cross section

ภาพถ่ายสถานี

Site photo

แผนที่ตั้งสถานี

กำลังโหลดแผนที่!!!!