South Warning

 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ท่าประดู่ (NWT30)

  13 ม.ค. 62 15:45 น.

  ระดับน้ำ 2.62 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง 5.00 ม. (-0.006 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 13 ม.ค. 62 16:00 น.

 • สะพานตลาดนาทวี (NWT20)

  4 ธ.ค. 61 07:15 น.

  ระดับน้ำ 3.35 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.45 ม. (+0.026 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 4 ธ.ค. 61 07:15 น.

 • สะพานบ้านคลองลึก (NWT10)

  5 พ.ย. 60 07:30 น.

  ระดับน้ำ 1.52 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง 4.15 ม. (+0.027 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 22 ก.พ. 62 09:00 น.