South Warning

 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ท่าประดู่ (NWT30)

  1 ม.ค. 43 07:00 น.

  ระดับน้ำ 3.41 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง 4.21 ม. (-0.054 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 13 พ.ย. 61 13:45 น.

 • สะพานตลาดนาทวี (NWT20)

  13 พ.ย. 61 08:45 น.

  ระดับน้ำ 3.42 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.38 ม. (-0.010 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 13 พ.ย. 61 17:30 น.

 • สะพานบ้านคลองลึก (NWT10)

  5 พ.ย. 60 07:30 น.

  ระดับน้ำ 1.87 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 ม. (-0.006 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 13 พ.ย. 61 23:00 น.