South Warning

 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ท่าประดู่ (NWT30)

  1 ม.ค. 43 07:00 น.

  ระดับน้ำ 1.61 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.01 ม. (0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 23 มี.ค. 61 08:00 น.

 • สะพานตลาดนาทวี (NWT20)

  17 ก.ค. 61 19:00 น.

  ระดับน้ำ 3.05 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.75 ม. (0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 21 ก.ค. 61 06:30 น.

 • สะพานบ้านคลองลึก (NWT10)

  5 พ.ย. 60 07:30 น.

  ระดับน้ำ 1.34 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง 4.34 ม. (-0.032 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 1 ม.ค. 43 07:00 น.