South Warning

 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  24 ก.ย. 60 19:00 น.

  ระดับน้ำ 14.51 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 2.38 ม. (-0.011 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 25 ก.ย. 60 03:45 น.

 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  24 ก.ย. 60 19:00 น.

  ระดับน้ำ 4.17 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.07 ม. (-0.032 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 25 ก.ย. 60 03:45 น.

 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  20 ก.ย. 60 19:00 น.

  ระดับน้ำ 2.30 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 5.10 ม. (-0.027 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 25 ก.ย. 60 03:45 น.