South Warning

 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  24 ก.พ. 61 14:30 น.

  ระดับน้ำ 10.31 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.59 ม. (+0.059 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 24 ก.พ. 61 14:15 น.

 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  25 ก.พ. 61 19:00 น.

  ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.59 ม. (0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 26 ก.พ. 61 04:00 น.

 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  ระดับน้ำ 0.28 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.12 ม. (0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 26 ก.พ. 61 04:00 น.