• ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  23 เม.ย. 60 16:45 น.

  ระดับน้ำ 13.37 ม.รทก.(-0.006 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 23 เม.ย. 60 16:45 น.

 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  23 เม.ย. 60 16:45 น.

  ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก.(0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 23 เม.ย. 60 16:45 น.

 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  23 เม.ย. 60 16:45 น.

  ระดับน้ำ 1.73 ม.รทก.(-0.032 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 23 เม.ย. 60 16:45 น.