• ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  29 พ.ค. 60 22:00 น.

  ระดับน้ำ 11.05 ม.รทก.(-0.006 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 29 พ.ค. 60 21:45 น.

 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  29 พ.ค. 60 22:00 น.

  ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก.(0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 29 พ.ค. 60 21:45 น.

 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  2 พ.ค. 60 11:00 น.

  ระดับน้ำ 1.17 ม.รทก.(+0.006 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 2 พ.ค. 60 11:00 น.