• ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  29 มี.ค. 60 02:15 น.

  ระดับน้ำ 10.08 ม.รทก.(-0.005 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 29 มี.ค. 60 02:15 น.

 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  29 มี.ค. 60 02:30 น.

  ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก.(0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 29 มี.ค. 60 02:30 น.

 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  29 มี.ค. 60 02:15 น.

  ระดับน้ำ 0.28 ม.รทก.(0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 29 มี.ค. 60 02:15 น.