South Warning

 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  ระดับน้ำ 10.23 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.66 ม. (-0.064 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 1 ต.ค. 61 21:30 น.

 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.59 ม. (0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 21 ต.ค. 61 06:00 น.

 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  ระดับน้ำ 0.28 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.12 ม. (0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 21 ต.ค. 61 06:00 น.