South Warning

 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  23 พ.ย. 60 17:45 น.

  ระดับน้ำ 12.90 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.99 ม. (+0.010 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 23 พ.ย. 60 17:30 น.

 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  23 พ.ย. 60 17:45 น.

  ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.59 ม. (0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 23 พ.ย. 60 17:45 น.

 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  23 พ.ย. 60 17:45 น.

  ระดับน้ำ 0.28 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.12 ม. (-0.427 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 23 พ.ย. 60 17:30 น.