South Warning

 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  23 มิ.ย. 61 19:00 น.

  ระดับน้ำ 9.86 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.03 ม. (-0.438 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 26 เม.ย. 61 10:45 น.

 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  21 ส.ค. 61 17:15 น.

  ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.59 ม. (0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 21 ส.ค. 61 17:30 น.

 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  ระดับน้ำ 0.48 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.92 ม. (-0.586 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 6 เม.ย. 43 13:30 น.