South Warning

 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา

ข้อมูลปัจจุบัน ณ 19 ก.ย. 2561 08:01

สถานี - สะพานวัดม่วงก็อง

ปริมาณน้ำฝน 15 นาที 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน 1 ชั่วโมง 0.2 ม.ม.
ระดับน้ำ 13.89 ม.รทก.
อุณหภูมิ 23.60 ํC
ความชื้นสัมพัทธ์ 94.81 %
 • สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  19 ก.ย. 2561 07:45

  ระดับน้ำ 13.89 ม.รทก. สถานะ ปกติเมื่อ 19 ก.ย. 2561 07:45

สถานี - สะพานบ้านบางศาลา

ปริมาณน้ำฝน 15 นาที 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน 1 ชั่วโมง 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก.
อุณหภูมิ 23.70 ํC
ความชื้นสัมพัทธ์ 96.97 %
 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  9 ก.ย. 2561 19:00

  ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก. สถานะ ปกติเมื่อ 19 ก.ย. 2561 07:45

สถานี - บ้านหาดใหญ่ใน

ปริมาณน้ำฝน 15 นาที 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน 1 ชั่วโมง 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ 2.03 ม.รทก.
อุณหภูมิ 24.80 ํC
ความชื้นสัมพัทธ์ 90.78 %
 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  28 พ.ย. 2560 17:00

  ระดับน้ำ 2.03 ม.รทก. สถานะ ปกติเมื่อ 19 ก.ย. 2561 08:00