South Warning

 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา

ข้อมูลปัจจุบัน ณ 21 ก.ค. 2561 06:43

สถานี - สะพานวัดม่วงก็อง

ปริมาณน้ำฝน 15 นาที 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน 1 ชั่วโมง 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ 9.86 ม.รทก.
อุณหภูมิ 29.70 ํC
ความชื้นสัมพัทธ์ 74.35 %
 • สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  23 มิ.ย. 2561 19:00

  ระดับน้ำ 9.86 ม.รทก. สถานะ ปกติเมื่อ 26 เม.ย. 2561 10:45

สถานี - สะพานบ้านบางศาลา

ปริมาณน้ำฝน 15 นาที 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน 1 ชั่วโมง 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก.
อุณหภูมิ 25.30 ํC
ความชื้นสัมพัทธ์ 90.91 %
 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  21 ก.ค. 2561 06:30

  ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก. สถานะ ปกติเมื่อ 21 ก.ค. 2561 06:30

สถานี - บ้านหาดใหญ่ใน

ปริมาณน้ำฝน 15 นาที 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน 1 ชั่วโมง 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ 0.48 ม.รทก.
อุณหภูมิ 32.70 ํC
ความชื้นสัมพัทธ์ 63.28 %
 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  28 พ.ย. 2560 17:00

  ระดับน้ำ 0.48 ม.รทก. สถานะ ปกติเมื่อ 6 เม.ย. 2543 13:30