South Warning

 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
 • ระบบประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา

ข้อมูลปัจจุบัน ณ 13 พ.ย. 2561 22:49

สถานี - สะพานวัดม่วงก็อง

ปริมาณน้ำฝน 15 นาที 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน 1 ชั่วโมง 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ 10.23 ม.รทก.
อุณหภูมิ 24.00 ํC
ความชื้นสัมพัทธ์ 95.24 %
 • สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  2 ต.ค. 2561 06:30

  ระดับน้ำ 10.23 ม.รทก. สถานะ ปกติเมื่อ 1 ต.ค. 2561 21:30

สถานี - สะพานบ้านบางศาลา

ปริมาณน้ำฝน 15 นาที 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน 1 ชั่วโมง 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก.
อุณหภูมิ 24.20 ํC
ความชื้นสัมพัทธ์ 96.09 %
 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  9 ก.ย. 2561 19:00

  ระดับน้ำ 3.65 ม.รทก. สถานะ ปกติเมื่อ 3 พ.ย. 2561 21:30

สถานี - บ้านหาดใหญ่ใน

ปริมาณน้ำฝน 15 นาที 0.0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน 1 ชั่วโมง 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ 0.80 ม.รทก.
อุณหภูมิ 29.30 ํC
ความชื้นสัมพัทธ์ 81.73 %
 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  28 พ.ย. 2560 17:00

  ระดับน้ำ 0.80 ม.รทก. สถานะ ปกติเมื่อ 8 พ.ย. 2561 17:15